จังหวัดเชียงราย จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

02.03.61 | (29 ผู้เข้าชม )

จังหวัดเชียงราย จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในพิธี ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นประธาน วางพานพุ่มถวายพระราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย อีกทั้งได้ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบกิจการ ที่ดำเนินในกิจกรรมด้านการฝึกวิชาชีพฝีมือ จำนวน 4 แห่ง
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ถวายพระราชสมัญญาแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และถือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ของสโมสรโรตารี่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 ณ ลุมพินีสถาน กรุงเทพมหานคร และทรงมีพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการช่างของไทย ความตอนหนึ่งว่า “ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เราต้องอาศัย ใช้บริการ หรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างทุกวัน จึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกฝ่าย”

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เอกชัย ใจมาธิ

Rewriter : คชพล คชพลายุกต์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th