จังหวัดเชียงราย ระดมศิลปินปรับโฉมดาวน์ทาวน์ เป็นวอลล์ อาร์ต รับนักท่องเที่ยว

06.09.61 | (39 ผู้เข้าชม )

อาจารย์เฉลิมชัย ระดมศิลปินชาวเชียงราย ปรับโฉมดาวน์ทาวน์ เป็นวอลล์ อาร์ต หวังให้เป็นถนนศิลปะ แลนด์ มาร์ค แห่งใหม่ของนครเชียงราย ที่ผสานงานศิลป์รวมกับแหล่งท่องเที่ยว
วันนี้ (6 ก.ย.61) อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย ร่วมกับนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเปิดกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง (Wall Art) ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย โดยการวาดภาพดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ภาคเอกชน และศิลปินจากสมาคมขัวศิลปะเชียงราย นำโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์และอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ระดมศิลปินชาวเชียงราย กว่า 300 คน ร่วมกันวาดภาพ “นครแห่งศิลปวัฒนธรรมและความผาสุข” บนกำแพงอาคาร ของศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (DownTown) ระยะทางความยาวของกำแพง 24 เมตร สูง 3.50 เมตร ใช้เวลาในการวาดประมาณ 2 สัปดาห์จึงจะแล้วเสร็จ
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ กลุ่มศิลปินสมาคมขัวศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลปะบนกำแพง (Wall Art) เริ่มต้นที่จุดกลางเมือง หรือดาวน์ ทาวน์ เป็นแลนด์ มาร์ค แห่งใหม่ ผสมผสานงานศิลปะรวมกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย จากนั้น จะพัฒนาเมืองเชียงรายให้ก้าวสู่ความเป็นเมืองศิลปะอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเยือนได้ตลอดทั้งปี
ทางด้าน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการจัดแสดงผลงานทางศิลปะบนกำแพง พบเห็นได้น้อยมากในจังหวัดเชียงราย ทั้งที่เป็น 1 ใน 3 จังหวัด ที่รัฐบาลเลือกให้เป็นเมืองศิลปะของประเทศไทย ดังนั้น ในฐานะที่เป็นเมืองศิลปะ ที่ดาวน์ ทาวน์ แห่งนี้ จะเป็นครั้งแรกที่จะมีศิลปะวอลล์ อาร์ต และคาดว่าอนาคตจะทำให้ถนนประสพสุข เป็นถนนศิลปะวอลล์ อาร์ต ตลอดทั้งสาย โดยเฉพาะบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งนี้ ถือเป็นประตูของจังหวัดเชียงราย ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ได้ชมงานศิลปะที่ทรงคุณค่าของชาวเชียงราย นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัดเชียงรายอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เอกชัย ใจมาธิ

Rewriter : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th